Các dịch vụ khác

Dịch vụ giữ hộ vàng

1. Loại vàng và số lượng vàng giữ hộ:

  • Loại vàng giữ hộ:
    • Vàng SJC rồng vàng 99,99.
    • Vàng PNJ- Đông Á Phượng hoàng.
  • Số lượng vàng giữ hộ tối thiểu: 01 lượng vàng

2. Phí giữ hộ:

Tùy theo chính sách của DongA Bank từng thời kỳ

3. Phí kiểm định:

Miễn phí kiểm định

4. Quy định chung

  • Thời hạn giữ hộ vàng: tùy theo chính sách của DongA Bank từng thời kỳ
  • Khách hàng có thể rút một phần hoặc toàn bộ số lượng vàng đã gửi ngân hàng giữ hộ

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Đông Á gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464

 


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Sản phẩm - Dịch vụ khác