Sự kiện 21/02/2017

Thông báo: Về việc thay đổi về thời gian hiển thị đối với 10 giao dịch gần nhất trên ATM

Ngân hàng TMCP Đông Á trân trọng thông tin đến Quý khách hàng về việc thay đổi hạn tra cứu giao dịch tra cứu lịch sử giao dịch, in lịch sử giao dịch của thẻ Đa năng Đông Á trên ATM như sau:

- Trước 00h30 ngày 19/02/2017: khi Khách hàng thực hiện các giao dịch trên, hệ thống hiển thị 10 giao dịch gần nhất và không giới hạn thời gian giao dịch trước đó.

- Sau 00h30 ngày 19/02/2017: khi Khách hàng thực hiện các giao dịch trên, hệ thống hiển thị 10 giao dịch gần nhất trong vòng tối đa 06 tháng trước thời điểm Khách hàng giao dịch.

DongA Bank trân trọng thông báo!

images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác