Sự kiện 30/12/2016

Biểu phí áp dụng cho khách hàng cá nhân từ 2017


Kính gửi Quý khách hàng,

DongA Bank thông báo đến Quý khách hàng biểu phí áp dụng cho khách hàng cá nhân từ 2017, cụ thể như sau:

 1. Biểu phí sử dụng thẻ đa năng: xem tại đây
 2. Biểu phí sử dụng thẻ tín dụng: xem tại đây
 3. Biểu phí sử dụng eBanking: xem tại đây
 4. Biểu phí sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán VND: xem tại đây
 5. Biểu phí sử dụng tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ: xem tại đây
 6. Biểu phí sử dụng dịch vụ chi hộ vài tài khoản cá nhân: xem tại đây
 7. Biểu phí sử dụng tài khoản tiền gửi tiết kiệm: xem tại đây
 8. Biểu phí sử dụng dịch vụ ngân quỹ: xem tại đây
 9. Biểu phí sử dụng thanh toán quốc tế: xem tại đây
 10. Biểu phí sử dụng dịch vụ tín dụng: xem tại đây
 11. Biểu phí sử dụng các dịch vụ khác: xem tại đây

 Chi tiết liên hệ Hotline: 1900 545464 và các Chi nhánh/Phòng giao dịch DongA Bank trên toàn quốc.


images Trang trước images Đầu trang images In trang
Các tin khác