Lãi Suất

Lãi suất tiết kiệm VND

Áp dụng từ ngày 29/10/2014 
Lãi suất: %/năm

KỲ HẠN

Lãnh lãi 
hàng tháng

Lãnh lãi 
hàng quý

Lãnh lãi 
cuối kỳ

Không kỳ hạn0,40

1 tuần0,50

2 tuần0,55

3 tuần0,60

1 tháng5,50

2 tháng

5,48


5,50

3 tháng

5,47


5,50

4 tháng

5,46


5,50

5 tháng

5,45


5,50

6 tháng

6,12

6,15

6,20

7 tháng

6,20


6,30

8 tháng

6,18


6,30

9 tháng

6,17

6,20

6,30

10 tháng

6,34


6,50

11 tháng

6,33


6,50

12 tháng

6,87

6,91

7,10

13 tháng

7,14


7,40

18 tháng

7,03

7,08

7,40

24 tháng

7,09

7,13

7,60

36 tháng

6,94

6,98

7,70

  
Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Đông Á gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464.