Lãi Suất

Lãi suất tiết kiệm VND

Áp dụng từ ngày 12/05/2014 
Lãi suất: %/năm

KỲ HẠN

Lãnh lãi 

Lãnh lãi 

Lãnh lãi 

hàng tháng

hàng quý

cuối kỳ

 Không kỳ hạn 

-

-

0,40

 1 tuần

-

-

0,50

2 tuần

-

-

0,55

3 tuần

-

-

0,60

1 tháng

-

-

5,80

2 tháng

5,88

-

5,90

3 tháng

5,96

-

5,99

4 tháng

5,94

-

5,99

5 tháng

5,93

-

5,99

6 tháng

6,12

6,15

6,20

7 tháng

6,20

-

6,30

8 tháng

6,18

-

6,30

9 tháng

6,17

6,20

6,30

10 tháng

6,34

-

6,50

11 tháng

6,33

-

6,50

12 tháng

6,87

6,91

7,10

13 tháng

7,14

-

7,40

18 tháng

7,03

7,08

7,40

24 tháng

7,18

7,22

7,70

36 tháng

6,94

6,98

7,70


  
Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Đông Á gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464.