Lãi Suất

Lãi suất tiết kiệm VND


Áp dụng từ ngày:

05/06/2015

Lãi suất:

%/năm

KỲ HẠN

Lãnh lãi 
hàng tháng

Lãnh lãi 
hàng quý

Lãnh lãi 
cuối kỳ

 Không kỳ hạn 

 

 

              0.40  

 1 tuần

 

 

              0.50  

 2 tuần

 

 

              0.55  

 3 tuần

 

 

              0.60  

 1 tháng

 

 

              4.60  

 2 tháng

              4.59  

 

              4.60  

 3 tháng

              4.98  

 

              5.00  

 4 tháng

              5.16  

 

              5.20  

 5 tháng

              5.15  

 

              5.20  

 6 tháng

              5.43  

              5.46  

              5.50  

 7 tháng

              5.52  

 

              5.60  

 8 tháng

              5.60  

 

              5.70  

 9 tháng

              5.88  

              5.91  

              6.00  

 10 tháng

              5.96  

 

              6.10  

 11 tháng

              6.04  

 

              6.20  

 12 tháng

              6.40  

              6.44  

              6.60  

 13 tháng

              6.48  

 

              6.70  

 18 tháng

              6.49  

              6.52  

              6.80  

 24 tháng

              6.39  

              6.42  

              6.80  

 36 tháng

              6.37  

              6.40  

              7.00  

  
Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Đông Á gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464.