Lãi Suất

Lãi suất Tiền gửi có kỳ hạn USD

Áp dụng kể từ ngày 15/10/2014
Lãi suất: %/năm

KỲ HẠN

Lãnh lãi 
cuối kỳ

1 tuần

0,20

2 tuần

0,20

3 tuần

0,20

1 tháng

0,25

2 tháng

0,25

3 tháng

0,25

4 tháng

0,25

5 tháng

0,25

6 tháng

0,25

7 tháng

0,25

8 tháng

0,25

9 tháng

0,25

10 tháng

0,25

11 tháng

0,25

12 tháng

0,25

13 tháng

0,25

18 tháng

0,25

24 tháng

0,25

36 tháng

0,25


Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Đông Á gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464.