Lãi Suất

Lãi suất tiền gửi thanh toán USD

Áp dụng kể từ ngày 28/06/2013 
Lãi suất: %/năm

KỲ HẠN Lãnh lãi
cuối kỳ
 Không kỳ hạn
0,15
1 tuần 0,20
2 tuần 0,20
3 tuần 0,20
1 tháng 0,25
2 tháng 0,25
3 tháng 0,25
4 tháng 0,25
5 tháng 0,25
6 tháng 0,25
7 tháng 0,25
8 tháng 0,25
9 tháng 0,25
10 tháng 0,25
11 tháng 0,25
12 tháng 0,25
13 tháng 0,25
18 tháng 0,25
24 tháng 0,25
36 tháng 0,25

Mọi thông tin chi tiết về lãi suất, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Đông Á gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ khách hàng 1900545464.